AKTUALNOŚCI


WYBRANE KONTRAKTY

 • Budowa ulicy Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie
  miasto Pruszków | 15.12.2023 r. | 17 466 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 1543 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Praga Południe
  MPWIK SA | 31.10.2023 r. | 3 079 300,00 zł
 • Przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha
  Dzielnica Wilanów | 31.10.2023 r. | 1 788 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 936 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Bielany
  MPWIK SA | 30.10.2023 r. | 2 286 700,00 zł
 • Remont ulicy Godebskiego w miejscowości Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 r. do ul. Zacisze
  Gmina Raszyn | 26.10.2023 r. | 1 480 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 1352 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Bielany
  MPWIK SA | 25.10.2023 r. | 2 568 600,00 zł
 • Przebudowa ulicy Majowej we wsi Wypędy na terenie Gminy Raszyn
  Gmina Raszyn | 04.10.2023 r. | 2 384 970,00 zł
 • Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha
  Miasto i Gmina Serock | 04.10.2023 r. | 1 039 350,00 zł
 • Kompleksowe wykonanie sieci sanitarnych zewnętrznych pod budowę budynku biurowo – administracyjnego z częścią technologiczną, urządzeniami PSE S.A., budynkami pomocniczymi wraz z robotami przygotowawczymi i stowarzyszonymi zgodnie z wymaganiami Dokumentacji technicznej, o której mowa powyżej wraz z późniejszymi zmianami oraz sztuką budowlaną i normami branżowymi
  PORR S.A. | 02.10.2023
 • Roboty drogowe, sanitarne i elektryczne w gminie Raszyn przy ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach wraz z budową ronda na skrzyżowaniu dróg ul. Długiej i Miklaszewskiego
  Gmina Raszyn | 20.09.2023 r. | 15 564 267,17 zł
  Zobacz relację wójta Gminy Raszyn >
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie – Etap I – II
  WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. | 11.09.2023 r.
 • Przebudowa: ul. Zakrzewskiej oraz ul. Racławickiej (skrzyżowanie z ul. Dożynkową) w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa układu drogowego” na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów
  Warszawa Dzielnica Mokotów | 04.09.2023 r. | 1 746 829,83 zł
 • Wymiana nawierzchni: przy budynkach Bednarska 7 i 9 w Warszawie na działce nr 7/2 z obrębu 5-04-03; Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
  23.08.2023 r. | 1 880 467,96 zł
 • Budowa, przebudowa przewodów wodociągowych: wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ulicach Batalionów Chłopskich, Elektrycznej, Inżynierskiej, Królowej Jadwigi, Promyka w Pruszkowie
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | 21.07.2023 r. | 5 491 950,00 zł
 • Przebudowa ul. Nowoursynowskiej: w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa układu drogowego” na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów
  m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów | 18.07.2023 r. | 547 350,00 zł
 • Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski – etap I
  Gmina Jaktorów| 07.2023 r. | 6 992 112,04 zł
 • Budowa odcinka ulicy Żupniczej od ul. Chodakowskiej w kierunku ul. Podskarbińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Victoria Dom A. | 01.06.2023 r.
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mrozy – w zakresie części nr 2 „Budowa kanalizacji w Gminie Mrozy
  Gmina Mrozy | 06.2023 r. | 6 765 000,00 zł
 • Remont nawierzchni jezdni w ulicach: Asfaltowej, Kazimierzowskiej, Kwiatowej, Opoczyńskiej
  m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów | 09.06.2023 r. | 2 698 307,46 zł
 • Remont dróg wewnętrznych i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie obiektów przy ul. Kocjana 3 w Warszawie
  Sąd Rejonowy w Warszawie | 06.06.2023 r. | 4 538 000 zł
 • Budowa placu miejskiego 1KP-P oraz 6KP-P wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zielenią na terenie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Jaśminowy Mokotów” w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Pory w Warszawie w Dzielnicy Mokotów
  Park Development Properties Sp. z o.o. Town Sp.k. | 24.04.2023 r.
 • Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica
  Gmina Pokrzywnica | 14.04.2023 r. | 9 494 370,00 zł
 • Wykonanie infrastruktury drogowej 4KDD dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Royal Residence realizowanego w Warszawie przy ul. Sarmackiej
  ROBYG Construction Sp. z o.o. | 01.04.2023 r.
 • Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z drenażami w zakresie sekcji A oraz B w ramach realizacji inwestycji pn. III Etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C04 “Powstańców Śląskich” do stacji techniczno-postojowej (STP) “Mory” wraz z STP “Mory”
  RG Inżynieria Sp. z o.o. | 03.03.2023 r.
 • Zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji ujęcia wody oraz sieci wodociągowej
  Gmina Ciepielów| 03.2023 r. | 9 575 550,00 zł
 • Budowa elementów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Mańkowskiej w Warszawie
  VICTORIA 2019 Sp. z o.o. | 09.02.2023 r.
 • Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek
  Gmina Kampinos | 02.2023 r. | 4 697 362,01 zł
 • Budowa obiektu do zabudowy symulatora śmigłowca na terenie lotniska Warszawa-Babice
  KGP | 01.2023 r. | 7 948 260,00 zł
 • Rozbudowa ulic Ekologicznej i Estrady w Klaudynie
  Gmina Stare Babice | 12.2022 r. | 9 162,270,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek
  Gmina Tarczyn | 12.2022 r. | 8 698 560,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy
  Gmina Serock | 12.2022 r. | 8 870 582,14 zł
 • Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice – część 2 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Stare Babice i Blizne Jasińskiego w gminie Stare Babice”
  Gmina Stare Babice | 12.2022 r. | 3 687 540,00 zł
 • Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41”
  Gmina Łomianki | 15.09.2022 r. | 2 570 000,00 zł
 • Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Pomiechówek (Budowa Stacji Uzdatniania Wody)
  Gmina Pomiechówek | 31.08.2022 r. | 7 452 570,00 zł
 • Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych w ul. Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi oraz kanalizacji ściekowej w ul. Zegarynki z podziałem na zadania i etapy
  22.08.2022 r. | 8 763 900,00 zł
 • Budowa magistrali wodociągowej w ul. Łopuszańskiej odc. Kolneńska-Flisa na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 09.08.2022 r. | 8 548 500,00 zł
  więcej >
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 07.2022 r. | 17 822 700,00 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pokrzywnica
  Gmina Pokrzywnica | 23.06.2022 r. | 8 098 000,00 zł
  więcej >
 • Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt (2022-2023)
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 02.2022 r.
  więcej >
 • Wymiana sieci wodociągowych metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie m. st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 2022
 • Budowa magistrali wodociągowej w ul. Olesin, przebudowa oraz budowa wodociągu w ul. Zdziarskiej w Warszawie Dzielnica Białołęka z podziałem na zadania i etapy
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | 20.12.2021 | 3 790 000,00 zł
 • Budowa zaplecza administracyjno-technicznego składu MPS w Puszczy Mariańskiej
  WARBUD S.A. |  11.2021 r.

KONTAKT


Dane rejestrowe:

INSTALNIKA Sp. z o.o.
Al. gen. A. Chruściela “Montera” 106 lok. 4
00-910 Warszawa
NIP 1182038806
REGON 142475523
KRS 0000988090

Siedziba firmy:

INSTALNIKA Sp. z o.o.
ul. Ogrodnicza 6 lok. 3
05-082 Babice Nowe

e-mail

biuro@instalnika.pl

Aby uaktywnić mapkę, kliknij w jej obszar – możesz teraz przesuwać mapkę w okienku lub klikać w aktywne elementy na mapce. Trzymając wciśnięty przycisk Ctrl na klawiaturze i poruszając rolką myszki powiększysz lub zmniejszysz widok mapki w okienku.

Zobacz w Google Maps