O NAS


INSTALNIKA jest aktywnie obecna w branży budowlanej od roku 1996, gdy nasza działalność koncentrowała się głównie na projektowaniu i wykonawstwie sieci wodno-kanalizacyjnych. Od roku 2010, po zmianie właściciela, nastąpił stały i dynamiczny rozwój firmy oraz poszerzenie oferty o sektory budownictwa drogowego i kubaturowego.

Długoletnia obecność na rynku oraz wszechstronne doświadczenie pozwalają nam na efektywne wdrażanie nawet najbardziej prestiżowych i technicznie zaawansowanych projektów. Działamy głównie na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Wśród naszych klientów znajdują się zarówno instytucje samorządowe, jak i prywatni inwestorzy, łącznie z największymi polskimi deweloperami. Działamy też jako generalny wykonawca.

Jeden z głównych atutów naszej firmy to kompleksowość usług, od fazy projektowej po finalną realizację inwestycji. Nasza ponad 200-osobowa kadra to zarówno eksperci z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, jak i młody zespół specjalistów, który stale poszukuje nowatorskich rozwiązań.

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oferujemy najwyższą efektywność prac oraz dostosowanie technologii do specyfiki każdej budowy. Ściśle nadzorujemy wszystkie etapy realizacji, przez co nasze obiekty budowlane są zgodne z najwyższymi standardami inżynierii, ochrony środowiska i społecznymi oczekiwaniami.

INSTALNIKA to dzisiaj jedno z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw inżynieryjno-budowlanych na terenie województwa mazowieckiego. Wartość kontraktów na roboty budowlane, zawartych w ubiegłym roku, przekroczyła kwotę 200 000 000 zł.

Zapraszamy do współpracy!

OFERTA


Oferta naszych usług obejmuje zarówno tworzenie nowych inwestycji od podstaw jak i modernizacje już istniejących obiektów w ramach budownictwa inżynieryjnego i budownictwa kubaturowego. Stawiamy na ciągły rozwój zespołu naszych specjalistów i wzbogacanie ich doświadczenia, opierając się na najlepszych wzorcach polskiej sztuki inżynierskiej.

Jesteśmy profesjonalnym partnerem na każdym etapie procesu realizacji zadań. Budujemy innowacyjnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie.

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE


wod-kan-icon-01

Sieci wodno-kanalizacyjne

Prace, obejmujące sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, ciepłowniczych oraz gazociągów wykonujemy kompleksowo, również w technologiach bezwykopowych. Posiadamy doświadczenie w technologiach mikrotunelingu, reliningu, krakingu oraz renowacji kanałów metodami utwardzanych rękawów. Wyspecjalizowany zespół pracowników i nowoczesny sprzęt pozwala nam na działanie nawet na największych inwestycjach. W zakresie projektowania i budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej świadczymy też usługi dla inwestorów prywatnych

bud-drog-icon-01

Inżynieria drogowa

Oferowane przez INSTALNIKĘ usługi prac drogowych obejmują budowę lub modernizację takich obiektów jak:

 • drogi wraz ze skrzyżowaniami, węzłami, rondami oraz infrastrukturą towarzyszącą
 • ulice, parkingi i chodniki
 • bocznice kolejowe, linie tramwajowe
 • wiadukty i mosty
 • przepusty

BUDOWNICTWO KUBATUROWE


Nasza oferta w zakresie budownictwa kubaturowego obejmuje wykonywanie obiektów „pod klucz” z zastosowaniem materiałów wysokiej jakości i zachowaniem wysokich standardów realizacji robót.

Nasze kompetencje sięgają od robót stricte budowlanych aż do organizacji i całościowego zarządzania projektami w funkcji generalnego wykonawcy.

Realizujemy inwestycje również w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, która uwzględnia wszystkie etapy procesu inwestycyjnego: od sporządzenia oferty, negocjacji umowy i warunków kontraktowych z Inwestorami, poprzez kontraktację i realizację prac projektowych, aż do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazaniu projektu do realizacji.

mag-biur-icon01

Obiekty magazynowo-biurowe

Nasza oferta obejmuje kompleksowe projektowanie, budowanie i montaż konstrukcji stalowych i innych budynków związanych z obiektami magazynowo-biurowymi. Realizując inwestycję, dobieramy najlepsze rozwiązania konstrukcji dachu, naświetli dachowych, rozmiarów bram, pomieszczeń socjalnych i biurowych, niezbędnych doków i wejść, jak i urządzeń transportu bliskiego.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują realizacje takich obiektów jak:

 • hale przemysłowe
 • hale logistyczne
 • hale magazynowe
 • hale handlowe
 • obiekty sportowe
miesz-icon-01

Mieszkania i segmenty

W segmencie budownictwa mieszkaniowego posiadamy w naszej ofercie budowę mieszkań i segmentów mieszkaniowych, a także kompletną realizację inwestycji deweloperskich. Zapewniamy kompleksową obsługę i fachowe doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Nasza oferta uwzględnia też budowę takich obiektów jak:

 • osiedla mieszkaniowe i domy
 • budynki małej architektury
 • biurowce, hotele, szkoły
 • budynki użyteczności publicznej

Nasze usługi to nie tylko wznoszenie nowych obiektów, ale także przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych już istniejących budowli, a także ich adaptacje, modernizacje lub przebudowy.

AKTUALNOŚCI


WYBRANE KONTRAKTY

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w Pruszkowie przy ul. Chopina 22. Powierzchnia całkowita 2884 m2.
  Inwestor prywatny | Zakończenie III kwartał 2025
 • Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej dla Gminy Łomianki.
  Warszawa – Babice | Zakończenie II kwartał 2024 | 3 376 154 zł
 • Budowa budynku do zabudowy symulatora śmigłowca na terenie lotniska Warszawa – Babice dla Komendy Głównej Policji w formulem zaprojektuj i wybuduj.
  Warszawa – Babice | Zakończenie 09.02.2024 r. | 7 948 260 zł
 • Budowa ulicy Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie
  miasto Pruszków | 15.12.2023 r. | 17 466 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 1543 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Praga Południe
  MPWIK SA | 31.10.2023 r. | 3 079 300,00 zł
 • Przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha
  Dzielnica Wilanów | 31.10.2023 r. | 1 788 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 936 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Bielany
  MPWIK SA | 30.10.2023 r. | 2 286 700,00 zł
 • Remont ulicy Godebskiego w miejscowości Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 r. do ul. Zacisze
  Gmina Raszyn | 26.10.2023 r. | 1 480 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 1352 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Bielany
  MPWIK SA | 25.10.2023 r. | 2 568 600,00 zł
 • Przebudowa ulicy Majowej we wsi Wypędy na terenie Gminy Raszyn
  Gmina Raszyn | 04.10.2023 r. | 2 384 970,00 zł
 • Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha
  Miasto i Gmina Serock | 04.10.2023 r. | 1 039 350,00 zł
 • Kompleksowe wykonanie sieci sanitarnych zewnętrznych pod budowę budynku biurowo – administracyjnego z częścią technologiczną, urządzeniami PSE S.A., budynkami pomocniczymi wraz z robotami przygotowawczymi i stowarzyszonymi zgodnie z wymaganiami Dokumentacji technicznej, o której mowa powyżej wraz z późniejszymi zmianami oraz sztuką budowlaną i normami branżowymi
  PORR S.A. | 02.10.2023
 • Roboty drogowe, sanitarne i elektryczne w gminie Raszyn przy ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach wraz z budową ronda na skrzyżowaniu dróg ul. Długiej i Miklaszewskiego
  Gmina Raszyn | 20.09.2023 r. | 15 564 267,17 zł
  Zobacz relację wójta Gminy Raszyn >
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie – Etap I – II
  WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. | 11.09.2023 r.
 • Przebudowa: ul. Zakrzewskiej oraz ul. Racławickiej (skrzyżowanie z ul. Dożynkową) w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa układu drogowego” na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów
  Warszawa Dzielnica Mokotów | 04.09.2023 r. | 1 746 829,83 zł
 • Wymiana nawierzchni: przy budynkach Bednarska 7 i 9 w Warszawie na działce nr 7/2 z obrębu 5-04-03; Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
  23.08.2023 r. | 1 880 467,96 zł
 • Budowa, przebudowa przewodów wodociągowych: wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ulicach Batalionów Chłopskich, Elektrycznej, Inżynierskiej, Królowej Jadwigi, Promyka w Pruszkowie
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | 21.07.2023 r. | 5 491 950,00 zł
 • Przebudowa ul. Nowoursynowskiej: w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa układu drogowego” na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów
  m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów | 18.07.2023 r. | 547 350,00 zł
 • Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski – etap I
  Gmina Jaktorów| 07.2023 r. | 6 992 112,04 zł
 • Budowa odcinka ulicy Żupniczej od ul. Chodakowskiej w kierunku ul. Podskarbińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Victoria Dom A. | 01.06.2023 r.
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mrozy – w zakresie części nr 2 „Budowa kanalizacji w Gminie Mrozy
  Gmina Mrozy | 06.2023 r. | 6 765 000,00 zł
 • Remont nawierzchni jezdni w ulicach: Asfaltowej, Kazimierzowskiej, Kwiatowej, Opoczyńskiej
  m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów | 09.06.2023 r. | 2 698 307,46 zł
 • Remont dróg wewnętrznych i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie obiektów przy ul. Kocjana 3 w Warszawie
  Sąd Rejonowy w Warszawie | 06.06.2023 r. | 4 538 000 zł
 • Budowa placu miejskiego 1KP-P oraz 6KP-P wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zielenią na terenie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Jaśminowy Mokotów” w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Pory w Warszawie w Dzielnicy Mokotów
  Park Development Properties Sp. z o.o. Town Sp.k. | 24.04.2023 r.
 • Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica
  Gmina Pokrzywnica | 14.04.2023 r. | 9 494 370,00 zł
 • Wykonanie infrastruktury drogowej 4KDD dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Royal Residence realizowanego w Warszawie przy ul. Sarmackiej
  ROBYG Construction Sp. z o.o. | 01.04.2023 r.
 • Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z drenażami w zakresie sekcji A oraz B w ramach realizacji inwestycji pn. III Etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C04 “Powstańców Śląskich” do stacji techniczno-postojowej (STP) “Mory” wraz z STP “Mory”
  RG Inżynieria Sp. z o.o. | 03.03.2023 r.
 • Zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji ujęcia wody oraz sieci wodociągowej
  Gmina Ciepielów| 03.2023 r. | 9 575 550,00 zł
 • Budowa elementów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Mańkowskiej w Warszawie
  VICTORIA 2019 Sp. z o.o. | 09.02.2023 r.
 • Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek
  Gmina Kampinos | 02.2023 r. | 4 697 362,01 zł
 • Budowa obiektu do zabudowy symulatora śmigłowca na terenie lotniska Warszawa-Babice
  KGP | 01.2023 r. | 7 948 260,00 zł
 • Rozbudowa ulic Ekologicznej i Estrady w Klaudynie
  Gmina Stare Babice | 12.2022 r. | 9 162,270,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek
  Gmina Tarczyn | 12.2022 r. | 8 698 560,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy
  Gmina Serock | 12.2022 r. | 8 870 582,14 zł
 • Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice – część 2 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Stare Babice i Blizne Jasińskiego w gminie Stare Babice”
  Gmina Stare Babice | 12.2022 r. | 3 687 540,00 zł
 • Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41”
  Gmina Łomianki | 15.09.2022 r. | 2 570 000,00 zł
 • Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Pomiechówek (Budowa Stacji Uzdatniania Wody)
  Gmina Pomiechówek | 31.08.2022 r. | 7 452 570,00 zł
 • Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych w ul. Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi oraz kanalizacji ściekowej w ul. Zegarynki z podziałem na zadania i etapy
  22.08.2022 r. | 8 763 900,00 zł
 • Budowa magistrali wodociągowej w ul. Łopuszańskiej odc. Kolneńska-Flisa na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 09.08.2022 r. | 8 548 500,00 zł
  więcej >
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 07.2022 r. | 17 822 700,00 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pokrzywnica
  Gmina Pokrzywnica | 23.06.2022 r. | 8 098 000,00 zł
  więcej >
 • Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt (2022-2023)
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 02.2022 r.
  więcej >
 • Wymiana sieci wodociągowych metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie m. st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 2022
 • Budowa magistrali wodociągowej w ul. Olesin, przebudowa oraz budowa wodociągu w ul. Zdziarskiej w Warszawie Dzielnica Białołęka z podziałem na zadania i etapy
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | 20.12.2021 | 3 790 000,00 zł
 • Budowa zaplecza administracyjno-technicznego składu MPS w Puszczy Mariańskiej
  WARBUD S.A. |  11.2021 r.

AKTUALNOŚCI


WYBRANE KONTRAKTY

 • Budowa ulicy Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie
  miasto Pruszków | 15.12.2023 r. | 17 466 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 1543 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Praga Południe
  MPWIK SA | 31.10.2023 r. | 3 079 300,00 zł
 • Przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha
  Dzielnica Wilanów | 31.10.2023 r. | 1 788 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 936 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Bielany
  MPWIK SA | 30.10.2023 r. | 2 286 700,00 zł
 • Remont ulicy Godebskiego w miejscowości Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 r. do ul. Zacisze
  Gmina Raszyn | 26.10.2023 r. | 1 480 000,00 zł
 • Wymiana sieci wodociągowej L ca 1352 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Bielany
  MPWIK SA | 25.10.2023 r. | 2 568 600,00 zł
 • Przebudowa ulicy Majowej we wsi Wypędy na terenie Gminy Raszyn
  Gmina Raszyn | 04.10.2023 r. | 2 384 970,00 zł
 • Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha
  Miasto i Gmina Serock | 04.10.2023 r. | 1 039 350,00 zł
 • Kompleksowe wykonanie sieci sanitarnych zewnętrznych pod budowę budynku biurowo – administracyjnego z częścią technologiczną, urządzeniami PSE S.A., budynkami pomocniczymi wraz z robotami przygotowawczymi i stowarzyszonymi zgodnie z wymaganiami Dokumentacji technicznej, o której mowa powyżej wraz z późniejszymi zmianami oraz sztuką budowlaną i normami branżowymi
  PORR S.A. | 02.10.2023
 • Roboty drogowe, sanitarne i elektryczne w gminie Raszyn przy ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach wraz z budową ronda na skrzyżowaniu dróg ul. Długiej i Miklaszewskiego
  Gmina Raszyn | 20.09.2023 r. | 15 564 267,17 zł
  Zobacz relację wójta Gminy Raszyn >
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Powązkowskiej/Krasińskiego
  ASBUD | 19.09.2023 r.
  Zobacz artykuł ZDM Warszawa >
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie – Etap I – II
  WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. | 11.09.2023 r.
 • Przebudowa: ul. Zakrzewskiej oraz ul. Racławickiej (skrzyżowanie z ul. Dożynkową) w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa układu drogowego” na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów
  Warszawa Dzielnica Mokotów | 04.09.2023 r. | 1 746 829,83 zł
 • Wymiana nawierzchni: przy budynkach Bednarska 7 i 9 w Warszawie na działce nr 7/2 z obrębu 5-04-03; Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
  23.08.2023 r. | 1 880 467,96 zł
 • Budowa, przebudowa przewodów wodociągowych: wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ulicach Batalionów Chłopskich, Elektrycznej, Inżynierskiej, Królowej Jadwigi, Promyka w Pruszkowie
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | 21.07.2023 r. | 5 491 950,00 zł
 • Przebudowa ul. Nowoursynowskiej: w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa układu drogowego” na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów
  m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów | 18.07.2023 r. | 547 350,00 zł
 • Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski – etap I
  Gmina Jaktorów| 07.2023 r. | 6 992 112,04 zł
 • Budowa odcinka ulicy Żupniczej od ul. Chodakowskiej w kierunku ul. Podskarbińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Victoria Dom A. | 01.06.2023 r.
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mrozy – w zakresie części nr 2 „Budowa kanalizacji w Gminie Mrozy
  Gmina Mrozy | 06.2023 r. | 6 765 000,00 zł
 • Remont nawierzchni jezdni w ulicach: Asfaltowej, Kazimierzowskiej, Kwiatowej, Opoczyńskiej
  m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów | 09.06.2023 r. | 2 698 307,46 zł
 • Remont dróg wewnętrznych i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie obiektów przy ul. Kocjana 3 w Warszawie
  Sąd Rejonowy w Warszawie | 06.06.2023 r. | 4 538 000 zł
 • Budowa placu miejskiego 1KP-P oraz 6KP-P wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zielenią na terenie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Jaśminowy Mokotów” w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Pory w Warszawie w Dzielnicy Mokotów
  Park Development Properties Sp. z o.o. Town Sp.k. | 24.04.2023 r.
 • Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica
  Gmina Pokrzywnica | 14.04.2023 r. | 9 494 370,00 zł
 • Wykonanie infrastruktury drogowej 4KDD dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Royal Residence realizowanego w Warszawie przy ul. Sarmackiej
  ROBYG Construction Sp. z o.o. | 01.04.2023 r.
 • Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z drenażami w zakresie sekcji A oraz B w ramach realizacji inwestycji pn. III Etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C04 “Powstańców Śląskich” do stacji techniczno-postojowej (STP) “Mory” wraz z STP “Mory”
  RG Inżynieria Sp. z o.o. | 03.03.2023 r.
 • Zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji ujęcia wody oraz sieci wodociągowej
  Gmina Ciepielów| 03.2023 r. | 9 575 550,00 zł
 • Budowa elementów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Mańkowskiej w Warszawie
  VICTORIA 2019 Sp. z o.o. | 09.02.2023 r.
 • Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek
  Gmina Kampinos | 02.2023 r. | 4 697 362,01 zł
 • Budowa obiektu do zabudowy symulatora śmigłowca na terenie lotniska Warszawa-Babice
  KGP | 01.2023 r. | 7 948 260,00 zł
 • Rozbudowa ulic Ekologicznej i Estrady w Klaudynie
  Gmina Stare Babice | 12.2022 r. | 9 162,270,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek
  Gmina Tarczyn | 12.2022 r. | 8 698 560,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy
  Gmina Serock | 12.2022 r. | 8 870 582,14 zł
 • Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice – część 2 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Stare Babice i Blizne Jasińskiego w gminie Stare Babice”
  Gmina Stare Babice | 12.2022 r. | 3 687 540,00 zł
 • Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41”
  Gmina Łomianki | 15.09.2022 r. | 2 570 000,00 zł
 • Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Pomiechówek (Budowa Stacji Uzdatniania Wody)
  Gmina Pomiechówek | 31.08.2022 r. | 7 452 570,00 zł
 • Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych w ul. Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi oraz kanalizacji ściekowej w ul. Zegarynki z podziałem na zadania i etapy
  22.08.2022 r. | 8 763 900,00 zł
 • Budowa magistrali wodociągowej w ul. Łopuszańskiej odc. Kolneńska-Flisa na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 09.08.2022 r. | 8 548 500,00 zł
  więcej >
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 07.2022 r. | 17 822 700,00 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pokrzywnica
  Gmina Pokrzywnica | 23.06.2022 r. | 8 098 000,00 zł
  więcej >
 • Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt (2022-2023)
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 02.2022 r.
  więcej >
 • Wymiana sieci wodociągowych metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie m. st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 2022
 • Budowa magistrali wodociągowej w ul. Olesin, przebudowa oraz budowa wodociągu w ul. Zdziarskiej w Warszawie Dzielnica Białołęka z podziałem na zadania i etapy
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | 20.12.2021 | 3 790 000,00 zł
 • Budowa zaplecza administracyjno-technicznego składu MPS w Puszczy Mariańskiej
  WARBUD S.A. |  11.2021 r.

NASZE REALIZACJE


WYBRANE KONTRAKTY

 1. Modernizacja zbiorników retencyjno-uśredniających na terenie Zakładu “Pruszków” przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 06.2022 – 07.2023
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czersk
  Gmina Góra Kalwaria | 2022 – 12-2022
 3. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 02.2021 – 09.2022
 4. Rozbudowa drogi gminnej nr 410697W ulicy K. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim
  Gmina Ożarów Mazowiecki | 2021 – 08.2022
 5. Kompleksowe wykonanie kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków: Zadanie I.1.4 i Zadanie I.1.5
  IBG INSTALBUD Sp. z o.o. | 2020 – 11.2021
 6. Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap II w Łodzi, budową wodociągu w ul. Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego
  Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. | 2020 – 08.2022
 7. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 03.2020 – 09.2021
 8. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 03.2019 – 09.2020
 9. Przebudowa ulicy Lutosławskiego w Klaudynie – Część I
  Gmina Stare Babice | 2019 – 11.2020
 10. Przebudowa ulicy Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej
  m. st. Warszawa Dzielnica Żoliborz | 2019 – 06.2020
 11. Projekt i budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej, ul. Lipowej i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. M. Rataja w Ożarowie Mazowieckim – Część A: ETAP I – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej i ul. Rokickiej w gm. Ożarów Mazowiecki, od granicy gminy do linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – na odcinku o długości około 2,09 km; Część B: ETAP II –Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim od linii kolejowej nr 3 Warszawa – Konowice do drogi krajowej nr 92 – na odcinku o długości około 1,52 km.
  Gmina Ożarów Mazowiecki | 2019 – 11.2022
 12. Wymiana sieci wodociągowych metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie m. st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie | S.A. 2018 – 2023
 13. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Prostej, ul. Kasprzaka, ul. Karolkowej i ul. Korczaka – Dzielnica Wola
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A.2018 – 07.2020
 14. Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Kopalnianej wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych oraz budowę kanalizacji ogólnospławnej DN 300 mm wraz z budową odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Kopalnianej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
  m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo | 2017 – 12.2018
 15. Budowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej na terenie Osiedla „Miasteczko Ożarów” w Ożarowie Mazowieckim
  Kreator Dom Development Sp z o.o. i Sp. komandytowa | 03.2017 – 02.2018
 16. Budowa ulicy Wiązanej w Warszawie
  m. st. Warszawa Dzielnica Wawer | 2016 – 10.2018
 17. Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 0,30-0,20 m odprowadzającej ścieki z osiedla ”Wichrowa” z odcinkami sieci do nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

OPINIE KLIENTÓW


Szanowny Panie Prezesie Zarządu Firmy INSTALNIKA,
z potrzeby serca chciałabym na Pana ręce pogratulować zespołu Pracowników bardzo zaangażowanych w to co robią, grzecznych, solidnych i wręcz niewyobrażalnie pracowitych. Może to Pana nie dziwi, bo tak powinno być, ale mnie jako obserwatora budowy parkingu przy ul. Kocjana 3 w Warszawie na trenie sądów urzekło to, że są jeszcze ludzie pracowici i solidni. To naprawdę rzadkość.
Chciałabym bardzo pochwalić Pana zespół i mam nadzieję, że doceni Pan to jaką fajną ma Pan ekipę.
Jestem pracownikiem sądu i nie mogłam sobie odmówić napisania do Pana tych kilku słów uznania dla Tych pracowników. Teren pięknieje nam z godziny na godzinę. Do tego wszystkiego są bardzo grzeczni, nie słychać żadnych brzydkich słów, po prostu klasa! Pierwszy raz jestem tak zachwycona…
Tak trzymać!

Pozdrawiam serdecznie,
(imię, nazwisko, stanowisko i nazwa instytucji ukryte)

ISO


Nasza wieloletnia obecność na rynku i doświadczenie, zdobyte dzięki zrealizowanym inwestycjom, pozwoliły nam uzyskać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone stosownymi certyfikatami.

PN-EN ISO 9001 System Zarządzania Jakością

W przypadku posiadanego przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego urządzenia techniczne systemu zarządzania jakością certyfikowanego przez UDT-CERT obejmującego pełen zakres uprawnienia, UDT nie wykonuje u wytwórcy, naprawiającego lub modernizującego inspekcji okresowych zakładu uprawnionego, w związku z czym zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu ww. inspekcji.

Norma PN-EN ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i przeznaczona jest dla organizacji, których celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania przepisów prawnych oraz dążących do zwiększenia zadowolenia klienta. Norma przeznaczona jest dla różnych organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości. Może być stosowana przez organizacje produkcyjne, handlowe oraz usługowe.

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego

Program certyfikacji Norma PN-EN ISO 14001 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.

ISO 45001 System Zarządzania BiHP

W marcu 2018 ukazała się długo oczekiwana norma ISO 45001:2018 – System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania i wytyczne do stosowania. Jest to pierwsza norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Standard ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), wraz z wytycznymi dotyczącymi jego stosowania, aby umożliwić organizacji proaktywną poprawę wyników w zakresie BHP w zapobieganiu urazom i chorobom. Zasady i wymagania, na jakich oparta jest ISO 45001 są podobne do tych zawartych w normach PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Układ rozdziałów ma postać struktury HLS – High Level Structure, mającym zastosowanie w normach ISO 14001:2015 oraz ISO 9001:2015 co ułatwia jej integrację z innymi systemami zarządzania. Nowy standard ma zastąpić obecnie obowiązujący OHSAS 18001.

Jesteśmy beneficjentem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy” (Umowa POIR.03.04.00-14-0310/20-00) w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 309 937,71 zł.

KONTAKT


Dane rejestrowe:

INSTALNIKA Sp. z o.o.
Al. gen. A. Chruściela “Montera” 106 lok. 4
00-910 Warszawa
NIP 1182038806
REGON 142475523
KRS 0000988090

Siedziba firmy:

INSTALNIKA Sp. z o.o.
ul. Ogrodnicza 6 lok. 3
05-082 Babice Nowe

e-mail

biuro@instalnika.pl

Aby uaktywnić mapkę, kliknij w jej obszar – możesz teraz przesuwać mapkę w okienku lub klikać w aktywne elementy na mapce. Trzymając wciśnięty przycisk Ctrl na klawiaturze i poruszając rolką myszki powiększysz lub zmniejszysz widok mapki w okienku.

Zobacz w Google Maps