STRONA W BUDOWIE
Jesteśmy beneficjentem projektu "Dotacja na kapitał obrotowy" (Umowa POIR.03.04.00-14-0310/20-00) w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 309 937,71 zł.