AKTUALNE KONTRAKTY


 1. Budowa zaplecza administracyjno-technicznego składu MPS w Puszczy Mariańskiej
  WARBUD S.A. |  11.2021 r.
 2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Olesin, przebudowa oraz budowa wodociągu w ul. Zdziarskiej w Warszawie Dzielnica Białołęka z podziałem na zadania i etapy
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.| 20.12.2021 | 3 790 000,00 zł
 3. Wymiana sieci wodociągowych metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie m. st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 2022
 4. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt (2022-2023)
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 02.2022 r.
  https://stare-babice.pl/podpisane-umowy-na-rozbudowe-ul-ekologicznej-i-ul-estrady-w-klaudynie/
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 07.2022 r. | 17 822 700,00 zł
 6. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Łopuszańskiej odc. Kolneńska-Flisa na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. |  09.08.2022 r. | 8 548 500,00 zł
  http://www.ciepielow.pl/news,852,nowe-inwestycje-za-128-miliona-zlotych.html
 7. Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41”
  Gmina Łomianki | 15.09.2022 r. | 2 570 000,00 zł
 8. Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice – część 2 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Stare Babice i Blizne Jasińskiego w gminie Stare Babice”
  Gmina Stare Babice | 12.2022 r. | 3 687 540,00 zł
 9. Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy
  Gmina Serock | 12.2022 r. | 8 870 582,14 zł
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek
  Gmina Tarczyn | 12.2022 r. | 8 698 560,00 zł 
 11. Rozbudowa ulic Ekologicznej i Estrady w Klaudynie
  Gmina Stare Babice | 12.2022 r. | 9 162,270,00 zł
 12. Budowa obiektu do zabudowy symulatora śmigłowca na terenie lotniska Warszawa-Babice
  KGP | 01.2023 r. | 7 948 260,00 zł
 13. Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek
  Gmina Kampinos | 02.2023 r. | 4 697 362,01 zł
 14. Budowa elementów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Mańkowskiej w Warszawie
  VICTORIA 2019 Sp. z o.o. | 09.02.2023 r.
 15. Zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji ujęcia wody oraz sieci wodociągowej
  Gmina Ciepielów| 03.2023 r. | 9 575 550,00 zł
 16. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z drenażami w zakresie sekcji A oraz B w ramach realizacji inwestycji pn. III Etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C04 “Powstańców Śląskich” do stacji techniczno-postojowej (STP) “Mory” wraz z STP “Mory”
  RG Inżynieria Sp. z o.o. | 03.03.2023 r.
 17. Wykonanie infrastruktury drogowej 4KDD dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Royal Residence realizowanego w Wareszawie przy ul. Sarmackiej
  ROBYG Construction Sp. z o.o. | 01.04.2023 r.
 18. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica
  Gmina Pokrzywnica | 14.04.2023 r. | 9 494 370,00 zł
 19. Budowa placu miejskiego 1KP-P oraz 6KP-P wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zielenią na terenie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Jaśminowy Mokotów” w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Pory w Warszawie w Dzielnicy Mokotów
  Park Development Properties Sp. z o.o. Town Sp.k. | 24.04.2023 r.
 20. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mrozy – w zakresie części nr 2 „Budowa kanalizacji w Gminie Mrozy
  Gmina Mrozy | 06.2023 r. | 6 765 000,00 zł
 21. Budowa odcinka ulicy Żupniczej od ul. Chodakowskiej w kierunku ul. Podskarbińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Victoria Dom A. | 01.06.2023 r.
 22. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pokrzywnica
  Gmina Pokrzywnica | 23.06.2023 r. | 8 098 000,00 zł
  https://pokrzywnica.pl/podpisanie-umowy-na-przebudowe-drog-gminnych/
 23. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski – etap I
  Gmina Jaktorów| 07.2023 r. | 6 992 112,04 zł
 24. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Pomiechówek (Budowa Stacji Uzdatniania Wody)
  Gmina Pomiechówek | 31.08.2023 r. | 7 452 570,00 zł

KONTRAKTY ZREALIZOWANE


 1. Projekt i budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej, ul. Lipowej i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. M. Rataja w Ożarowie Mazowieckim – Część A: ETAP I – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej i ul. Rokickiej w gm. Ożarów Mazowiecki, od granicy gminy do linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – na odcinku o długości około 2,09 km; Część B: ETAP II –Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim od linii kolejowej nr 3 Warszawa – Konowice do drogi krajowej nr 92 – na odcinku o długości około 1,52 km.
  Gmina Ożarów Mazowiecki | 2019 – 11.2022
 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 410697W ulicy K. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim
  Gmina Ożarów Mazowiecki | 2021 – 08.2022
 3. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Prostej, ul. Kasprzaka, ul. Karolkowej i ul. Korczaka – Dzielnica Wola
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A.2018 – 07.2020
 4. Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap II w Łodzi, budową wodociągu w ul. Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego
  Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. | 2020 – 08.2022
 5. Kompleksowe wykonanie kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków: Zadanie I.1.4 i Zadanie I.1.5
  IBG INSTALBUD Sp. z o.o. | 2020 – 11.2021
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 0,30-0,20 m odprowadzającej ścieki z osiedla ”Wichrowa” z odcinkami sieci do nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. |
 7. Przebudowa ulicy Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej
  m. st. Warszawa Dzielnica Żoliborz | 2019 – 06.2020
 8. Budowa ulicy Wiązanej w Warszawie
  m. st. Warszawa Dzielnica Wawer | 2016 – 10.2018
 9. Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Kopalnianej wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych oraz budowę kanalizacji ogólnospławnej DN 300 mm wraz z budową odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Kopalnianej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
  m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo | 2017 – 12.2018
 10. Przebudowa ulicy Lutosławskiego w Klaudynie – Część I
  Gmina Stare Babice | 2019 – 11.2020
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czersk
  Gmina Góra Kalwaria | 2022 – 12-2022
 12. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 02.2021 – 09.2022
 13. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 03.2020 – 09.2021
 14. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 03.2019 – 09.2020
 15. Modernizacja zbiorników retencyjno-uśredniających na terenie Zakładu “Pruszków” przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie
  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. | 06.2022 – 07.2023
 16. Wymiana sieci wodociągowych metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie m. st. Warszawy
  MPWiK w m. st. Warszawie | S.A. 2018 – 2023
 17. Budowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej na terenie Osiedla „Miasteczko Ożarów” w Ożarowie Mazowieckim
  Kreator Dom Development Sp z o.o. i Sp. komandytowa | 03.2017 – 02.2018

KONTAKT


Dane rejestrowe:

INSTALNIKA Sp. z o.o.
Al. gen. A. Chruściela “Montera” 106 lok. 4
00-910 Warszawa
NIP 1182038806
REGON 142475523
KRS 0000988090

Siedziba firmy:

INSTALNIKA Sp. z o.o.
ul. Ogrodnicza 6 lok. 3
05-082 Babice Nowe

e-mail

biuro@instalnika.pl

Aby uaktywnić mapkę, kliknij w jej obszar – możesz teraz przesuwać mapkę w okienku lub klikać w aktywne elementy na mapce. Trzymając wciśnięty przycisk Ctrl na klawiaturze i poruszając rolką myszki powiększysz lub zmniejszysz widok mapki w okienku.

Zobacz w Google Maps